Friday, September 03, 2010

Keluasan laut amat membingungkan

Walaupun dengan kapal terbang, mengambil lebih dari 7 jam.

No comments: