Sunday, May 09, 2010

Aku Nak Migrate

Kerana aku bertemu jalan yang buntu.
Aku hanya boleh mara ke belakang

http://akunakmigrate.blogspot.com/

No comments: